Resortní projekty VaVaI

Projekty výzkumu, vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků ČR řešených na Univerzitě Hradec Králové pod různými poskytovateli:

Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace

Řešitelka: Mgr. Martina Bolom Kotari, Ph.D., Filozofická fakulta
DG16P02R047 - Ministerstvo kultury - NAKI II Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity

Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru)

Řešitel: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., Filozofická fakulta
DG18P02OVV015 - Ministerstvo kultury - NAKI II Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 

Nové reaktivátory butyrylcholinestrasy jako pseudokatalytické scavengery organofosforových sloučenin

Řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
8F17004 – MŠMT – program Makroregionální spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích   

Zhodnocení potenciálu snížení zdravotních a sociálních výdajů na seniory pomocí inteligentního prostředí

Řešitelka: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu
LTC18035 – MŠMT – Program INTER-EXCELLENCE   

STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie

Řešitel: RNDr. Milan Reiniš, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel za UHK: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
NV18-05-00562 - Ministerstvo zdravotnictví - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu

PREVENCE STARNUTÍ – Simultánní modulace ABAD a mTOR signální dráhy

Řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
NV19-09-00578 - Ministerstvo zdravotnictví - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu

Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu

Řešitel: Ing. Martin Mészáros, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitelka za UHK: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
QK1910165 - Ministerstvo zemědělství - ZEMĚ Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025