Evropské projekty

Rozvoj strategických oblastí a priorit Univerzity Hradec Králové je podporován prostřednictvím realizace projektů financovaných ze zdrojů strukturálních fondů.

V rámci programového období 2004–2006 byla UHK úspěšná především v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a následně v Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

V programovacím období 2007–2013 se UHK v souladu s dlouhodobým záměrem snažila maximálně využít všech nabízených možností k získání dotací pro účely dalšího rozvoje. Stěžejními byly Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně Individuálních národních projektů a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. UHK se dále zapojila i do dalších operačních programů – např. OP Lidské zdroje a zaměstnanost; OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika či Finančních mechanismů EHP/Norska.

V rámci aktuálního programového období 2014 – 2020 je cílem realizace rozvojových projektů napříč prioritami UHK. Stěžejním zdrojem financování je Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. UHK se zapojuje i do dalších operačních programů aktuálního programového období.