Personální obsazení

Jméno

Pracovní pozice

Kontakt

PhDr. Marie Otavová Ředitelka Univerzitní knihovny marie.otavova@uhk.cz
+420493331323
Mgr. Olga Halamová Samostatná odborná knihovnice-specialistka
(zást. řed.)
- správa databází a OBD
- 
rešerše
- 
provoz Mediální studovny
olga.halamova@uhk.cz
+420493331384
Jitka Beránková Referentka Nakladatelství Gaudeamus
 
jitka.berankova@uhk.cz
+420493331321
Renáta Dvořáková Pomocná knihovnice 
- prodej skript a propagačních předmětů
renata.dvorakova@uhk.cz
+420493331313
Michaela Flašarová, DiS. Odborná knihovnice
- výpůjční služby
- meziknihovní výpůjční služby
michaela.flasarova@uhk.cz
+420493331313
Mgr. Ilona Hůlková Odborná garantka prací s EIZ 
- odborná školení
ilona.hulkova@uhk.cz
+420493331329
Luděk Joska Grafik Nakladatelství Gaudeamus ludek.joska@uhk.cz
+420493331321
Mgr. Eva Kudláčková Samostatná odborná knihovnice-specialistka
- katalogizace 
eva.kudlackova@uhk.cz
+420493331319
Ing. Petr Palko Systémový knihovník petr.palko@uhk.cz
+420493331309
Mgr. Ivan Pivec Odborný knihovník
- výpůjční služby
- exkurze a prohlídky knihovny
ivan.pivec@uhk.cz
+420493331328
Mgr. Zuzana Sikorová Samostatná odborná knihovnice-specialistka
- akvizice
- 
katalogizace periodik
zuzana.sikorova@uhk.cz
+420493331327
Mgr. Luděk Škrabal, DiS. Vedoucí výpůjčního oddělení
- provoz výpůjčního oddělení
- výpůjční služby
- akvizice
ludek.skrabal@uhk.cz
+420493331328
Ivana Špičanová Odborná knihovnice (zást. ved. výp. odd.)
- provoz výpůjčního oddělení
- výpůjční služby
- upomínání čtenářů 
- 
vyřazování a odpisy z knihovního fondu
ivana.spicanova@uhk.cz
+420493331313
Alena Urbanová Pomocná knihovnice
- provoz skladů 
správa dokumentů ve volném výběru  
alena.urbanova@uhk.cz
+420493331313