Open Access na Univerzitě Hradec Králové

Otevřený přístup k vědeckým informacím (open access, OA) představuje model vědecké komunikace, který zajišťuje trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení pro kohokoli.

 

Proč publikovat v režimu OA:

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Rozšíření čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu

 

Realizace otevřeného přístupu:

Zelená cesta - uložení plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři

Zlatá cesta - vydání článku v otevřeném časopise