Technicko-provozní úsek

Technicko-provozní úsek zabezpečuje provoz všech univerzitních budov a příslušného vybavení, zajišťuje jejich údržbu a opravu. Pod úsek spadá rovněž vozový park univerzity a související dopravní služby.

Poskytované služby:
  • opravy a údržba budov, v nichž univerzita sídlí (vlastní i pronajaté budovy),
  • opravy a údržba majetku v budovách,
  • ostraha v budovách,
  • doprava osob a materiálu pro potřeby UHK vlastními vozidly i externími dopravci, oprava a údržba těchto vozidel a předepsané dokumentace,
  • školení řidičů,
  • nákup materiálu, nábytku, ochranných pomůcek, kancelářských potřeb, čistících prostředků, vybavení lékárniček,
  • výkon funkcí vodohospodáře a energetika,
  • revize elektro, plynu, hromosvodů, výměníků, požárních hydrantů a RHP, výtahů, EZS, EPS a elektronického zabezpečení budov,
  • pronájem učeben a poslucháren v rámci hospodářské činnosti,
  • úklid na přilehlých plochách u budov UHK.

Pro hlášení závad a havárií na budovách UHK použijte tuto aplikaci.

Pro hlášení problémů s výpočetní technikou a multimediálními zařízeními je určen Helpdesk CIT.


kontakt
Ing. Pavel Steklý
e: pavel.stekly@uhk.cz
t: +420 493 331 543
a: budova E, místnost 51470

Nabídka sekce: Personální obsazení