Právní referát

Právní referát zabezpečuje výkon právní agendy Univerzity Hradec Králové, poskytuje právní pomoc všem součástem a pracovištím univerzity.

kontakty
Mgr. Tomáš Cvrček
pověřenec pro ochr. os. údajů / právník
e: tomas.cvrcek@uhk.cz
t: +420 493 332 534
a: budova R, místnost 84120

JUDr. Jaroslav Stach
externí právní porace
e: judr.stach@gmail.com