Personální obsazení

Jméno Pozice Kontakt
Radek Vejvoda referent pro vědu a vykazování v OBD
+420 493332579
Bc. Edita Čudová referentka pro vědeckou a grantovou činnost
+420 493332523
Ing. Pavla Matulová, Ph.D. vědecko-výzkumný pracovník pavla.matulova@uhk.cz
Mgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D. skaut +420 493332792
eugenie.nepovimova@uhk.cz
Ing. Lukáš Režný, Ph.D. skaut +420 493332384
lukas.rezny@uhk.cz
Mgr. Michal Strobach, Ph.D. skaut +420 493332905
michal.strobach@uhk.cz
Mgr. Miroslav Tobyška skaut miroslav.tobyska@uhk.cz
Ing. Lukáš Válek, Ph.D. skaut +420 493332903
lukas.valek@uhk.cz

Nabídka sekce: Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí