Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí

str

Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí organizuje a koordinuje aktivity související s agendou tvůrčí činnosti a transferu znalostí na UHK. Poskytuje projektovou podporu v oblasti výzkumu a vývoje. Koordinuje aktivity v oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace výsledků. Administrativně zajišťuje agendy habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem ve spolupráci s fakultami. Zajišťuje administrativní agendu Vědecké rady UHK.

kontakt
Bc. Edita Čudová
e: edita.cudova@uhk.cz
t: +420 493 332 523
a: budova R, místnost 82090