Galerie T

Galerie T je zařízením Univerzity Hradec Králové. Umožňuje umělcům a studentům vystavení svých děl v kultivovaném prostředí a poskytuje studentům univerzity a občanům regionu širší pohled na současné výtvarné umění s důrazem na tvorbu mladých a méně známých výtvarníků z České republiky i ze zahraničí.

Dále seznamuje s tvorbou pedagogů z ostatních vysokých uměleckých škol a s tvorbou studentů jejich ateliérů. Prezentace autorské tvorby se děje prostřednictvím individuálních, kolektivních nebo tematických výstav ze všech oblastí umění.

Přáním galerijního týmu je vzbudit u studentů a širší veřejnosti zájem o současné umění, humanizovat prostředí univerzity a prostřednictvím studentských výstav rozvíjet neformální styky s jinými vysokými školami.

Výstavní program Galerie T navrhuje a odborně garantuje galerijní rada sestavená z pěti členů, pedagogů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty UHK.

galerijní rada

  • Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
  • MgA. Tomáš Moravec
  • PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
  • doc. Jaroslava Severová, ak. mal.
  • Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Galerie T se nachází v budově A v areálu Na Soutoku Univerzity Hradec Králové. 

kontakt

t: +420 493 332 601