Exchange online - přihlášení k poště přes webové rozhraní

1) Návod na připojení k Exchange online v rámci služeb Office 365

V internetovém prohlížeči zadejte adresu https://www.outlook.com/uhk.cz
 
Zadávejte přihlašovací jméno ve tvaru vaše_přihlašovací_jméno@uhk.cz a heslo.
 
Webové rozhraní pošty v Office 365.

2) Přístup k poštovní schránce v Office 365 z adresy https://posta.uhk.cz

Přístup přes lokální Outlook Web App rozhraní.

Upozornění: Tato varianta přihlášení požaduje dvakrát zadat přihlašovací údaje.

 Zadejte přihlašovací jméno ve tvaru UHK\vaše_přihlašovací_jméno a heslo.

 

Pokud byly přihlašovací údaje správné a objeví se následující dialog, vaše schránka se nachází v prostředí Office 365. Po kliknutím na odkaz bude zahájeno přesměrování na stránku s ověřováním pro služby Office 365, popis dalších kroků obsahuje první část tohoto návodu.