Centrum informačních technologií UHK

Centrum informačních technologií (CIT) je celoškolský útvar spadající do oblasti působnosti prorektora pro vnitřní záležitosti. Tento útvar vznikl sloučením jednotlivých fakultních a rektorátních IT útvarů.

Pod celoškolský útvar CIT spadá  Centrum služeb UHK.

V rámci stránek oddělení CIT existuje spousta užitečných návodů.

Základními okruhy činností jsou správa informačních, komunikačních a multimediálních technologií na celé univerzitě. Oddělení CIT připravuje podle potřeb vedení univerzity studie rozvoje informačních technologií na UHK. Dále také vytváří a podílí se na rozvojových projektech univerzity a účastní se dalších projektů mimo UHK.

K zadávání požadavků týkajících se žádostí či poruch výpočetní a audiovizuální techniky na Univerzitě Hradec Králové je možné využít helpdesku CIT UHK  návod helpdesku CIT.

Přehled správců jednotlivých budov

Jednotlivý pracovníci jsou odpovědni za správu ICT a AV techniky na jednotlivých budovách v rámci Úseku podpory koncových uživatelů na CIT. 

Budova - lokalita Zodpovědní pracovníci 
za technické zajištění IT a AV techniky
Zástupní pracovníci 
 
budova A - Objekt
společné výuky, knihovna UHK
Bc. Dominik Horníček,
Bc. Aleš Herman
Bc. Petr Burian
Karel Syrůček
budova B -
děkanát Filozofické
fakulty
Michal Říha
 
Jakub Věcek
 
budova C -
děkanát Pedagogické
fakulty
Jakub Věcek Michal Říha
 
budova E –
OVZ, PdF, FF
Jakub Věcek
 
Michal Říha,
Bc. Marek Vojta
budova F –
Nové Adalbertinum
Hudební katedra
Bc. Dominik Horníček,
 
Bc. Petr Burian
Bc. Aleš Herman  
budova H -
Pivovarská flošna,
Katedra tělesné
výchovy a sportu
Bc. Dominik Horníček,
 
Bc. Petr Burian
Karel Syrůček,
Bc. Aleš Herman  
budova J - děkanát
Fakulty informatiky
a managementu
Karel Syrůček,
Bc. Petr Burian
Bc. Dominik Horníček,
Bc. Aleš Herman
budova K –
VŠ koleje
Bc. Tomáš Kudrnáč  
budova P - Katedra
výtvarné kultury
Bc. Tomáš Kudrnáč Jakub Věcek
budova R - rektorát Bc. Tomáš Kudrnáč Bc. Dominik Horníček
budova S - PřF Bc. Marek Vojta
 
Karel Syrůček,
Bc. Dominik Horníček 

 Služby poskytované oddělením CIT:

 • provoz výpočetní techniky a software podle potřeb uživatelů,
 • podporu uživatelům informačních technologií,
 • uživatelská podpora s provozem pevných a bezdrátových sítí na UHK,
 • zajištění uživatelské podpory při práci s informačními systémy UHK,
 • poradenství - asistence při zaškolení uživatelů, řešení technických problémů,
 • příprava, koordinace a zpracování technických specifikací pro výběrová řízení,
 • správa mobilních telefonů a zaměstnaneckého benefitního programu mobilních telefonů,
 • technické zabezpečení zvukařské a projekční techniky při výukových, odborných a společenských akcí UHK v rámci běžných pracovních dnů, 
 • evidence a správa autorských děl v evidenci UHK,
 • profylaxe multimediálního vybavení učeben.
 • správa serverů,
 • správa síťových technologií,
 • správa databází,
 • správa adresářových služeb,
 • správa poštovní infrastruktury,
 • správa ekonomických systémů,
 • správa e-learningového systému,
 • virtualizace systémů, cloudové služby.
 • provoz IS studijní agendy a souvisejících aplikací,
 • správa a rozvoj knihovních systému,
 • správa webové prezentace UHK, vývoj a údržba webových aplikací,
 • správa identit a systémová integrace dat,
 • správa agendy identifikačních průkazů a přístupového systému,
 • analytická a programová řešení úloh pro potřeby univerzity,
 • zpracování a bezpečné předávání dat externím institucím.

 

 

Kompletní rozsah poskytovaných služeb CIT naleznete v záložce „Katalog služeb“.