PřF Studenti, Aktuálně, Zahraničí 1. 10. 2019

Výběrové řízení na zahraniční pobyty a pracovní stáže v rámci Erasmus+ na LS ak. roku 2019/20

Přihlašovat se můžete do 13.10.

Podmínky:

  • žadatel je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v ČR nebo mu byl přidělen status uprchlíka nebo je občanem země, která se účastní Programu celoživotního učení,
  • účastník je studentem (absolventem) akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční či kombinované formě na Přírodovědecké fakultě UHK,

-       v době výjezdu na studijní pobyt musí mít žadatel ukončen jeden rok studia na UHK

-      po celou dobu pobytu nesmí studium přerušit nebo ukončit.

Kritéria:

Studijní prospěch, soulad studijního oboru, zapojení do aktivit, ročník studia, pořadí došlé přihlášky.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na email: pavla.holubova@uhk.cz

          Seznam nabízených univerzit zde