Výzkumné týmy 2019

V roce 2019 je financováno 7 excelentních výzkumných týmů:

1) VT Aplikovaná a počítačová fyzika

2) VT Center of Advanced Technology

3) VT Ekologie a ochrana biodiverzity

4) Výzkumný tým chemicko-toxikologický

5) VT Matematická fyzika a diferenciální geometrie

6) VT Matematika a aplikovaná informatika

7) VT Monitoring látek přírodního původu a ekofyziologie