2019

Pro rok 2019 byla IGS vyhlášena Rozhodnutím děkana č. 13/2018, přílohy si můžete stáhnout zde.

V roce 2019 byly podpořeny 3 projekty:

Hlavní řešitel

Název projektu

Ing. Mgr. Eva Trojovská

Inovace didaktické a matematické přípravy budoucích učitelů a podpora spolupráce s učiteli z praxe

Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.

Zvýšení atraktivity výuky programování pomocí smart hraček – ozobotů EVO a dronů RYZE TELLO

RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.

Rozvoj kompetencí učitelů v jejich přípravě na integrovanou realizaci přírodovědného vzdělávání

 

Nabídka sekce: Institucionální rozvojový program