2015

V roce 2015 probíhalo řešení 2 projektů podpořených v rámci IGS.

hlavní řešitel název projektu
PharmDr. Michal Novotný, Ph.D. Design, syntéza a analýza nových surfaktantů pro povrchovou pasivaci zla-tých nanočástic
RNDr. Jan Košnar, Ph.D. Zavádění metod molekulární biologie do vzdělávání studentů systematické biologie a ekologie

Nabídka sekce: Institucionální rozvojový program