2014

V roce 2014 byla IGS podpořena na podporu pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let. Podpořeno bylo 5 projektů:

hlavní řešitel název projektu
Mgr. Petr Bogusch, Ph. D. Obohacení výuky biologických předmětů o nové metodiky a přírodniny s praktickým zapojením studentů
doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph. D. Příprava a analýza biomolekul
Ing. Petr Voborník, Ph. D. Výzkum šifrovacích algoritmů
Mgr. Filip Studnička, Ph. D. Tvorba studijních opor pro experimentální fyziku a podpora experimentálního pedagogického výzkumu
Mgr. Lukáš Vízek Podpora inovace vybraných předmětů vyučovaných na KMA PřF UHK

Nabídka sekce: Institucionální rozvojový program