Institucionální rozvojový program

V rámci Institucionálního rozvojového programu UHK je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové každoročně vyhlašována Interní grantová soutěž (IGS), která je zaměřená na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů.