2018

Vyhlášení soutěže pro rok 2018 naleznete zde

V roce 2018 bylo v rámci grantové soutěže Excelence PřF podpořeno 6 projektů:

Hlavní řešitel Název projektu
doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D. Transcendentální teorie čísel a Diofantovské rovnice obsahující rekurentně zadané posloupnosti
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Studium vlastností lokalizovaných kvantových částic s použitím Woods – Saxonova potenciálu
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Založení excelentního toxikologického centra PřF UHK
doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D. Specializace včel hnízdících v prázdných ulitách měkkýšů v ovocných sadech
RNDr. Jan Hušek, Ph.D. Únikové chování zajíce polního (Le-pus europaeus) v podmínkách kul-turní krajiny
Mgr. Radka Symonová, Ph.D. Cytogenomika transpozonů ryb

Nabídka sekce: Excelence PřF