Interní grantová agenda

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové jsou každoročně vyhlašovány interní grantové soutěže.

V roce 2019 se jedná o:

  • Studentskou grantovou soutěž v rámci specifického vysokoškolského výzkumu,
  • Interní grantovou soutěž v rámci institucionálního rozvojového programu UHK,
  • Grantovou soutěž Excelence PřF UHK.