TA ČR

Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho

2019 - 2021. Spoluřešitel: RNDr. Zuzana Kovalíková Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků

2018 - 2021. Hlavní řešitel: doc. PhamrDr. Kamil Musílek Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Vývoj inteligentního systému elektronického řízení specializovaného nemocničního lůžka pro pacienty v kritickém stavu

2018 - 2020. Spoluřešitel: RNDr. Filip Studnička, Ph.D. (katedra fyziky PřF UHK)

Testování in vitro senzibilizace – metodika komplexního přístupu

2018 - 2021. Spoluřešitel: doc. RNDr. Petr Bogusch, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Vývoj a výroba prototypu quadkoptéry se čtyřtaktním spalovacím motorem

2018 - 2020. Spoluřešitel: doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. (katedra kybernetiky PřF UHK)

Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů

2018 - 2022. Spoluřešitel: doc. RNDr. Petr Bogusch, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Zhotovení moderního stavebnicového systému pro výuku mechatroniky v souladu s výzvou Průmysl 4.0

2017 - 2020. Spoluřešitel: Ing. Radko Kříž (katedra matematiky PřF UHK)

Centrum transferu biomedicinských technologií - POC

2015 - 2019. Spoluřešitelská pracoviště: katedry kybernetiky, fyziky a chemie PřF UHK.

Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací

2015 - 2017. Spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. (katedra fyziky PřF UHK)