OP VVV

PERSONMED

2018 - 2022. Partner projektu: katedra fyziky PřF UHK

PharmaBrain

2018 - 2022. Spoluřešitelské pracoviště: katedra chemie PřF UHK

Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce

2017 - 2020. Spoluřešitel: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (katedra fyziky PřF UHK)

Didaktika: Člověk a příroda A

2017 - 2019. Spoluřešitelé: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. a kol. (PřF UHK)

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

2016 - 2019. Spoluřešitelé: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. a kol. (PřF UHK)