GA ČR

Přírodovědecká fakulta se aktuálně podílí na řešení deseti projektů GA ČR, z toho je 8 standardních a 2 juniorské. 

Speciální metriky v supergravitaci a nové G-struktury

2019 - 2021. Hlavní řešitel: Dr. Ioannis Chrysikos, Ph.D. (katedra matematiky PřF UHK)

Staré sesuvy: skutečně neaktivní?

2019 - 2021. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Karel Šilhán Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému

2019 - 2021. Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Výzkum mechanismu toxicity S-konjugátů aminofenolických léčiv

2019 - 2021. Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Trade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnostem xylému u roubovaných jabloní a hrušní

2018 - 2020. Řešitel: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Singulární prostory ze speciální holonomie a foliací

2018 - 2020. Hlavní řešitel: doc. Anton Galaev Dr. rer. nat., DSc. (katedra matematiky PřF UHK)

Inhibice signální dráhy JAK/STAT3 v léčbě nádorů

2018 - 2020. Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech

2017 - 2019. Spoluřešitel: prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Spektrální a rezonanční vlastnosti kvantových modelů

2015 - 2017. Řešitel: RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. (katedra fyziky PřF UHK)