eAGRI

Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu

2019 - 2023. Spoluřešitel: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)