AZV ČR

PREVENCE STÁRNUTÍ – Simultánní modulace ABAD a mTOR signální dráhy

2019 - 2022. Hlavní řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie

2018 - 2021. Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (katedra chemie, PřF UHK)