Externí grantová agenda

Přírodovědecká fakulta UHK se podílí na řešení vědeckých projektů podpořených národními i mezinárodními agenturami.

Mezi tuzemské podporovatele našich vědeckých projektů patří Grantová agentura ČR (GA ČR), Technologická agentura ČR (TA ČR), Ministerstvo zdravotnictví ČR (AZV ČR), Ministerstvo zemědělství ČR (eAGRI), Ministerstvo průmyslu ČR (MPO ČR) a Ministerstvo školství ČR (MŠMT) v rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV).

Naše fakulta se rovněž podílí na řešení mezinárodních projektů podpořených například v rámci Mezinárodního visegradského fondu (Visegrad Fund).