Státnicové komise

Komise státních závěrečných zkoušek, schválené Vědeckou radou, pro aktuální akademický rok

Nabídka sekce: Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce