Vnější vztahy a komunikace

Komunikaci s veřejností a médii zajišťuje Referát propagace a komunikace.

Referát propagace a komunikace

  • připravuje komunikační strategii fakulty
  • plánuje marketingové aktivity fakulty
  • připravuje tiskové zprávy
  • tvoří propagační a informační materiály (tištěné i elektronické)
  • dohlíží na dodržování Jednotného grafického stylu UHK
  • spravuje sociální sítě (Facebook, Instagram)
  • spravuje fakultní webové stránky
  • pořizuje fotografickou dokumentaci ze života fakulty
  • organizuje fakultní akce pro veřejnost a studenty
  • podílí se na organizaci celouniverzitních akcí

 

Kontakt

Mgr. Kristýna Vávrová

referentka PR

 

Email: kristyna.vavrova@uhk.cz

Telefon: +420 493332727, +420 737227154

Budova S, místnost: 74380 4. patro