Spolupráce s praxí

Nové složení Rady pro spolupráci s praxí PřF UHK bude zveřejněno po ustanovení rady děkanem v nejbližším termínu.