Ediční rada 

Ediční rada fakulty je metodickou garancí obsahu a kvality publikací navržených fakultou do edičního plánu nakladatelství a dále jedná o schválení vydání díla v nakladatelství Gaudeamus. 

Předseda:

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

Členové:

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

PhDr. Michal Musílek, Ph.D.

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.