Volby do AS PřF 2019

 Akademický senát Přírodovědecké fakulty UHK vyhlašuje v souladu se zněním Volebního řádu AS PřF UHK (čl. 2 VŘ AS PřF UHK - Volby členů AS PřF UHK) dnem 18. září 2019

Volby do

Akademického senátu PřF UHK  

 

Pro přípravu a řízení voleb byla Akademickým senátem PřF UHK ustanovena volební komise:

Ing. Mgr. Eva Trojovská (předsedkyně)

doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.

RNDr. Daniel Jezbera

 

Volby se uskuteční ve dnech:

 16. a 17. října 2019.

 

Volební místa a časy 

Středa 16. října 2019: 9.45 – 11.45, 13.45 – 15.15, budova S

Čtvrtek 17. října 2019: 9.45 – 11.45, 13.45 – 15.15, budova S

 

 

 AKADEMICKÁ KOMORA

   

 STUDENTSKÁ KOMORA

 
  Kandidát Katedra    Kandidát Studijní obor

PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.

KCH

 

Mgr. Damián Bušovský

DR-FY

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

KBI

 

Lenka Hatriková

BCH-BMAT

Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.

KMA

 

Mgr. Žofia Chrienová

DR-BI

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.

KMA

 

Bc. Zuzana Kohoutová

NCHBO

RNDr. Alena Myslivcová Fučíková, Ph.D.

KBI

 

Jiří Kos

BFY-BIN

Mgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D.

KCH

 

Lenka Lejsková

BFY-BMAT

Ing. Karol Radocha, Ph.D.

KFY

 

Mgr. Dominik Miškář

DR-FY

PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.

KCH

 

Mgr. Martina Nalezinková

DR-BI

RNDr. Filip Studnička, Ph.D.

KFY

 

Roman Pavliš

BMAT-TSB

Mgr. Monika Schmidt, PhD.

KCH

 

Bc. Eliška Prchalová

NCHBO

Ing. Petr Voborník, Ph.D.

KKY

 

Bc. Veronika Skoupilová

NMCHBO

 

 

 

RNDr. Leontýna Šlégrová

DR-FY

 

 

 

Bc. Karolína Štěpánková

BFPM (NFYSSK-NMATSSK)

 

 

 

Matěj Tomáš

BMAT-DEB

 

 

 

Lucie Tvrdíková

BBI-BCH

 

 

 

Bc. Marek Vojta

NMBEBZ

 

 

 

V Hradci Králové dne 3. října 2019                                       

 

Ing. Mgr. Eva Trojovská

předsedkyně volební komise 

Dokumenty "volby_as_prf_2019"

Typ Název     Datum     Velikost    
Harmonogram_voleb_2019 3. 10. 2019 123,48 kB
P-Bogusch-volebni-program 3. 10. 2019 423,19 kB
Vyhlaseni_voleb_2019 18. 9. 2019 120,01 kB
prihlaska_za_kandidata_2019 18. 9. 2019 364,23 kB

Nabídka sekce: Akademický senát