O fakultě

DSC08750_edited

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové byla založena 1. září 2010. Na nejmladší fakultě UHK studují nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, finanční matematici a informatici. V současnosti realizujeme studium ve všech stupních: bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském. Zajišťujeme také rigorózní řízení na katedrách biologie a chemie a na katedře fyziky i habilitační řízení v oboru Didaktika fyziky. Vyučující kromě studentů vlastní fakulty zabezpečují významnou část přírodovědného vzdělání studentů PdF UHK a FF UHK a věnují se i odborné přípravě talentované mládeže.

Více o studiu na PřF UHK

 

Moderní zázemí, špičkové vybavení

Přestože jsme velmi mladá fakulta, náš základní a aplikovaný výzkum se brzy začal rozrůstat, a bylo tedy bezpodmínečně nutné zajistit pro něj nové laboratoře se špičkovým přístrojovým vybavením. PřF byla navíc „roztroušena“ po celém městě, což zvláště pro naše dvouoborové studenty znamenalo nemalé nepříjemnosti. Na jaře roku 2015 se začala stavět nová budova PřF, zkolaudována byla v říjnu 2016 a ještě v prosinci téhož roku bylo zahájeno stěhování. Od letního semestru 2017 už sídlí všechny naše přírodní vědy pod jednou střechou v kampusu Na Soutoku v budově S. Na čtyřech podlažích zde najdete 24 učeben, 23 laboratoří, počítačovou studovnu, odpočinkové zóny nebo dvě atria (jedno balkonové) s posezením.

Virtuální prohlídka nové budovy

 

Fakulta bez hranic

Dlouhodobě se snažíme navazovat nové kontakty se zahraničními institucemi, aby se naši studenti i pedagogové mohli vzdělávat i v cizině. Studijní nebo pracovní stáže realizují naši studenti díky mobilitním programům v řadě zemí, kromě evropských, jako je Španělsko, Portugalsko, Německo, Polsko, Litva nebo Norsko, je to např. i do Brazílie, Korea, Japonsko, Jihoafrická republika, Rusko a dalších.

Více o zahraničních programech

 

Věda a výzkum

Vzhledem k tomu, že na všech univerzitách jde vzdělávání ruku v ruce s vědeckým bádáním, i my si klademe od svého vzniku nemalé vědecké úkoly. Na naše projekty jsme patřičně hrdí – ať už to jsou projekty Technologické agentury ČR (TA ČR ), projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR), projekt Česko-polské přeshraniční spolupráce, Norských fondů a dalších, včetně mezinárodních, jako je např. podpora Mezinárodního visegradského fondu (Visegrad Fund). Věnujeme se i spolupráci s praxí, např. s řadou partnerských vysokých, středních a základních škol, a odborné spolupráci s firmami.

Více z vědy a výzkumu