O katedře

Katedra fyziky zajištuje vzdělávání budoucích učitelů fyziky pro základní a střední školy a vzdělává i budoucí fyziky v oborech Fyzikální měření a modelování a Fyzikálně-technická měření. Pracovnicí katedry se zabývají rovněž základním a aplikovaným výzkumem, stejně jako péčí o fyzikální talenty.

Studium

Kromě bakalářských a magisterských oborů katedra nabízí i doktorský studijní program Didaktika fyziky a rigorózní řízení v oboru Fyzika vedoucí k titulu RNDr. Přírodovědecká fakulta má v oboru Didaktika fyziky rovněž habilitační práva.

Věda a výzkum

Katedra fyziky se zabývá teoretickou fyzikou (zejména aplikací matematických metod na experimentální data, teorií kvantových grafů a přenosem energie ve fotosyntetických systémech), i fyzikou aplikovanou, kde je hlavním zájmem pracovníku katedry fyziky konstrukce senzorů pro různá použití (v medicíně, dopravě i v oblasti Smart Cities) a fyzika pevných látek.

Péče o fyzikální talenty a popularizace vědy

Pracovníci katedry i studenti se podílejí i na dalším důležitém poslání katedry, kterým je péče o fyzikální talenty. Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UHK je sídlem Ústřední komise fyzikální olympiády, která odborně a organizačně garantuje tuto vrcholovou předmětovou soutěž, vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studenti se nejen učitelství fyziky se mohou zapojit do tradičních popularizačních akcí, jako je Hrajme si i hlavou na konci června nebo předvánoční Čertovské experimenty.