PřF Věda a výzkum, Aktuálně, Konference a přednášky 19. 8. 2019

Konference projektu PharmaBrain

Datum konání: 12. 11. 2019

Zveme Vás na výroční konferenci projektu PharmaBrain.

 V rámci konference proběhne představení výzkumných záměrů projektu a prezentace novinek aktuálního vývoje ve zkoumané oblasti. Bližší info o projektu naleznete na www.pharmabrain.cz.

Nabídka sekce: Katedra chemie