PřF Zaměstnanci, Aktuálně 23. 8. 2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na katedře chemie.

1 místo asistenta nebo odborného asistenta, obor Organická a bioorganická chemie (úv. 1,0 příp. dle dohody).

 

Vybraný/á uchazeč/ka bude splňovat následující požadavky:

Vzdělání a kvalifikace:

  • akademický titul – RNDr., Mgr., Ing. v příslušném studijním programu.

 

Nabízíme:

  • 8 týdnů dovolené.
  • Příspěvek na stravování.
  • Příspěvek na důchodové nebo životní připojištění, flexi pasy.
  • Podpora v osobním i odborném růstu.
  • Kvalitní zázemí s novými učebnami a laboratořemi.
  • Předpokládaný nástup: říjen 2019 (příp. dle dohody)

Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte do 23. září 2019 na adresu:

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové