PřF Studenti, Konference a přednášky 5. 4. 2019

Výběrové soustředění na Mezinárodní fyzikální olympiádu

Katedra fyziky PřF UHK organizovala ve dnech 31. 3. - 2. 4. výběrové soustředění, ze kterého vzešel reprezentační tým pro Mezinárodní fyzikální olympiádu.

Studenti řešili náročné úlohy srovnatelné s úlohami na mezinárodní fyzikální olympiádě, a to jak teoretické, tak experimentální. Na základě výsledků soustředění s přihlédnutím k výsledkům v celostátním a krajském kole byli Ústřední komisí fyzikální olympiády vybráni následující studenti:
 
JINDŘICH JELÍNEK, Gymnázium Olomouc - Hejčín
 
VIKTOR FUKALA, Gymnázium J. Keplera Praha
 
MICHAL JIREŠ, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov n. K.
 
MARTIN SCHMIED, Gymnázium Jihlava
 
JOSEF MINAŘÍK, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno
 
Náhradník: JAROSLAV HERMAN, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno


Filip Studnička
KFy PřF UHK