PřF Konference a přednášky 27. 5. 2019

Učitelé učili učitele. Konference Elixír do škol jim dodala potřebný elán

Autor: Kristýna Vávrová

Kampus Univerzity Hradec Králové hostil 6. ročník celorepublikové konference Elixír do škol pro učitele, příznivce fyziky a digitálních technologií. Přes 200 pedagogů zaplnilo kampus Na Soutoku a navzájem se o víkendu 24.-26. 5. učili učit fyziku originálně.

„Zájem o studium přírodních věd klesá, a tak je více než kdy jindy důležité mít nadšené a inovativní učitele fyziky a těchto věd obecně – jsou to právě oni, kdo zapalují v dětech plamínky nadšení a probouzejí v nich zájem o vědu, který přetrvává po celý život. Bez nich nebudeme mít ani učitele přírodních věd, s jejichž nedostatkem se naše společnost dlouhodobě potýká, ani špičkové vědce. Naše fakulta se přírodovědným vzděláním trvale zabývá, proto jsem rád, že se po roce konference znovu vrací na její půdu,“ řekl Jan Kříž, děkan Přírodovědecké fakulty UHK, která se na konferenci organizačně podílí.

 

Účastníci si vyslechli tři přednášky zaměřené na psychologii, fyziku v lékařství a výzvy české energetiky. Praktické dovednosti si pak zkoušeli v rámci workshopů, od využití 3D tisku ve výuce, po zapojení filmu, práci s pájkou nebo se inspirovali k pokusům s kapalným dusíkem. K vidění byly i originální pomůcky, které si lektoři připravují sami a právě na Elixíru do škol se pak o své nápady dělí s ostatními - ať už jde o jejich samotnou výrobu nebo tipy na levné součástky a kde je sehnat. 

„Díky regionálním centrům a skvělé práci učitelů vznikla v České republice unikátní a pevná síť pedagogů, kteří se od sebe vzájemně učí, inspirují se a sdílejí mezi sebou zkušenosti z výuky. Ukazuje se, že podpora a kolegiální vzdělávání učitelů je jedna z cest, která prokazatelně přispívá k jejich profesnímu rozvoji a zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání.
Učitelé, kteří ve své výuce často využívají pokusy, vnímají u svých žáků větší zapojení v hodinách, hlubší porozumění učivu a i je samotné výuka více baví a naplňuje,“
říká Petra Prošková, ředitelka organizace Elixír do škol.

Generálním partnerem je již tradičně Nadace České spořitelny. Záštitu nad akcí převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. Dalšími partnery jsou například Česká spořitelna, a. s., MFF Univerzity Karlovy, chomutovská společnost PULS, společnost Karlovarské minerální vody a Nadace Jablotron. 

Elixír do škol, z. ú.
Nezisková organizace byla založena Nadací České spořitelny. Posláním Elixíru je vytvářet učitelům podmínky pro poutavou a smysluplnou výuku a přispívat ke zkvalitnění zejména přírodovědného a technického vzdělávání v Česku tak, aby výuka děti bavila a učily se naplno a s radostí.