PřF Aktuálně, Studenti, Zaměstnanci 10. 10. 2019

Děkanské volno

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. vyhlašuje děkanské volno.

V pátek 18. října 2019

 u příležitosti konání slavnostních promocí

pro studenty 1. ročníků navazujících magisterských

studijních oborů Přírodovědecké fakulty UHK.

  

V pátek 18. října 2019 od 13:30 h

u příležitosti konání slavnostní imatrikulace

pro studenty 1. ročníků Přírodovědecké fakulty UHK.