PřF Konference a přednášky 25. 5. 2019

Práce s nadanými dětmi mimo školu, téma pro konferenci "Ani jeden matematický talent nazmar 2019"

Autor: Kristýna Vávrová, PR a komunikace PřF UHK

Jak na práci s dětmi nadanými na matematiku a další přírodní vědy řešili odborníci v aule Přírodovědecké fakulty UHK při konferenci Ani jeden matematický talent nazmar 2019.

Konferenci pořádá Jednota českých matematiků a fyziků a uskutečnila se od pátku 24. května do soboty 25. května 2019. V nové budově Přírodovědecké fakulty, která se na organizaci tradičně podílí, se konala podruhé, celkově jde již o 9. ročník.

 

„Účastníky jsou jednak učitelé, kteří musí k nadaným žákům volit správný přístup v rámci běžné výuky, ale například i vědečtí pracovníci, jako jsou předmětoví didaktici, nebo lektoři zájmových kroužků – tedy odborná veřejnost,“ popisuje Michal Musílek, předseda pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků v Hradci Králové a proděkan PřF UHK pro vzdělávání a vnitřní vztahy.

 

 

 

Na programu konference jsou vždy připraveny odborné přednášky - letos se zaměřily např. na téma matematických soutěží (jako Matematický klokan) a jejich úlohu při vyhledávání matematických talentů nebo na spolupráci mezi školou a rodiči nadaných dětí. Zpestřeními byla zajímavá přednáška věnovaná různým kalendářům v historii a současnosti, která vysvětlila, proč letos Velikonoční svátky nebyly po prvním, ale výjimečně až po druhém jarním úplňku.

 

„Reflektovat musíme i to, že s nadanými dětmi nepracuje jen škola, ale i zájmové kroužky či korespondenční a on-line semináře. Jedna z přednášek tak letos pokrývala i téma virtuální školy pro motivované studenty gymnázií, kteří usilují o přijetí na zahraniční školy. Veškerá výuka v této virtuální škole je vedena v anglickém jazyce. Neméně zajímavá byla podrobná informace o kroužku v mateřské škole, kde je systematicky rozvíjena prostorová představivost a tvořivost dětí prostřednictvím různých typů konstrukčních stavebnic," zhodnotil letošní program Michal Musílek.