PdF Studenti 24. 5. 2019

Zápisy do akademického roku 2019/2020

Bylo zveřejněno Rozhodnutí děkana 24/2019 - Zápisy do akademického roku 2019/2020.

Tyto informace se netýkají nově přijatých uchazečů.

Důležité termíny:

3. 6. – 16. 6. 2019 - Zápis předmětů

Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy. Studenti si v této etapě zapisují všechny předměty, které chtějí v akademickém roce 2019/2020 studovat.

Důležité upozornění: Předměty, které si v této etapě zapíšete a následně v období registrací nezaregistrujete, nebudou smazány, ale budou označeny jako neabsolvované a vyučující k nim nebudou moci zanést hodnocení.

Můžete si znovu (nejvýše podruhé) zapsat neabsolvované předměty, které jste měli zapsané a neabsolvovali jste je ve stávajícím akademickém roce (včetně předmětů, které plánuje plnit po 16. červnu 2019 a v srpnu).

Předměty, které si zapíšete v 1. etapě a splníte je do 31. srpna, Vám budou z indexů odstraněny.

 

2. 9. – 8. 9. 2019 - Úprava a kontrola zapsaných předmětů

Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

3. 6. - 31. 8. 2019 - Zápisy studentů do vyšších ročníků ve STAG

Tato etapa je povinná pro všechny studenty, kteří chtějí v akademickém roce 2019/2020 studovat.

Funkci naleznete v Průběhu studia pod odkazem Kontrola studijních výsledků a registrace do akad. roku 2019/2020.

 

Po kliknutí na odkaz proběhnou kontroly Vašeho studia a objeví se buď upozornění na nesplnění podruhé zapsaných předmětů,

nedostatek kreditů apod.,

nebo se objeví informace, že všechny kontroly jsou v pořádku
.

Kliknutím na Provést zápis do akademického roku 2019/2020 provedete zápis do dalšího akademického roku
.

Formuláře: