PdF Studenti 25. 9. 2019

Dodatečná registrace rozvrhových aktivit

Upozorňujeme studenty, kteří si ve stanoveném období (do 22. 9. 2019) nezaregistrovali zapsané předměty na rozvrhové akce pro ZS, že mohou do 6. 10. 2019 (= datum doručení žádosti) požádat o dodatečnou registraci. Žádost je zpoplatněna částkou 100,-Kč za celou žádost bez ohledu na počet předmětů.

Rozvrh bude vytvořen na základě zaslané žádosti (v případě, že mají předměty více rozvrhových aktivit, bude probíhat registrace na aktivity s nenaplněnou kapacitou).
V případě povinně volitelných nebo volitelných předmětů musí s registrací studenta nad stanovenou kapacitu souhlasit garantující pracoviště předmětu.