Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené pro akademický rok 2019/2020

Přihlášky na akademický rok 2019/2020 se již nepřijímají.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v oblasti pedagogických věd

 • Pedagog volného času
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování
 • Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování
 • Učitel střední školy
 • Vychovatel

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení - Zahájení studia se předpokládá v letním semestru ak. roku 2019/2020. Podrobnější informace budou zveřejněny a přijímání přihlášek bude otevřeno na podzim 2019. Program je nabízen také na letní semestr tohoto ak. roku - bližší informace níže.

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 1. Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy
  • Český jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce na jiném druhu školy)*
  • Francouzský jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce na jiném druhu školy)*
  • Německý jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce na jiném druhu školy)*
  • Učitelství pro mateřské školy - Zahájení studia se předpokládá v letním semestru ak. roku 2019/2020. Podrobnější informace budou zveřejněny a přijímání přihlášek bude otevřeno na podzim 2019. Program je nabízen také na letní semestr tohoto ak. roku - bližší informace níže.

  *) Podmínkou absolvování těchto programů je současně absolvování programu Pedagogicko-psychologický základ pro střední školy v rozsahu 40 hodin (předpokládaný poplatek za toto studium činí cca 3.000,- Kč).

 2. Získání způsobilosti vyučovat další předměty
  • Anglický jazyk pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Anglický jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Český jazyk pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Český jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Etická výchova pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Francouzský jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Zeměpis pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu)

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 • Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
 • Studium pro výchovné poradce, potvrzení

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 • Anglický jazyk pro 1. stupeň základních škol
 • Čeština pro žáky/studenty s jiným mateřským jazykem
 • Kurz logopedické prevence zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci - Podrobnější informace budou zveřejněny a přijímání přihlášek bude otevřeno na podzim 2019. Program je nabízen také na letní semestr tohoto ak. roku - bližší informace níže.

Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené pro letní semestr akademického roku 2018/2019

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení, přihláška

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy

 • Učitel/ka mateřské školy, přihláška, čestné prohlášení

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 • Kurz logopedické prevence zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci, přihláška