Dokumenty k přijímacím zkouškám a informace k zápisu

Bakalářské a magisterské studijní obory

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (pětileté studium)

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (pětileté studium)

Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (pětileté studium)

  • U ústní části uchazeč písemně či jinak věrohodně doloží svoji sportovní a pedagogickou aktivitu. Je nutné předložit čestné prohlášení, že uchazeč umí na základní úrovni plavat, lyžovat a bruslit a zprávu o výsledcích zátěžových a dalších funkčních testů od tělovýchovného lékaře.

Navazující magisterské studijní obory

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky, Učitelství pro střední školy - základy techniky

 

Informace k zápisu

Vzhledem k tomu, že s přípravami zápisu do studia dochází k odstranění rozhodnutí a jeho příloh ze systému, zveřejňujeme příslušné informace i na této stránce

Zápis do studia se koná v termínu, který je k dispozici po přihlášení ve STAG. K prezenci se dostavte v uvedený den půl hodiny před začátkem zápisu. Nedostavíte-li se v uvedenou hodinu, nebudete již na zápis vpuštěni. U prezence předložíte doklady o řádném ukončení předchozího stupně vzdělání. V bakalářském a magisterském studijním programu o dosaženém úplném středním vzdělání, v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský, je podmínkou předložení dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Při prezenci u zápisu se prokážete občanským průkazem (pasem) a odevzdáte ověřené kopie dokladů o příslušném vzdělání. U zápisu obdržíte dvě potvrzení o studiu.

Zápis do studia je možný i na základě plné moci – v tom případě se student musí následně dostavit na studijní oddělení, podepsat Kartu s osobními údaji, Seznámení s všeobecnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany a Informace o zpracování osobních údajů a Žádost o souhlas. Předpokládá se, že student od pověřené osoby obdrží veškeré informace týkající se studia a předávané studentům u zápisu, příp. za něj pověřená osoba provede zápis předmětů na akademický rok 2019/2020.

Přílohy rozhodnutí