Učit se spolu


OBJEVUJEME UČITELE V SOBĚ
 

 

Budoucím učitelům
Uvažovali jste někdy o tom, zda studujete správnou fakultu?
Napadne vás, jaký z vás bude učitel a jak si poradíte s nároky profese?
Nemůžete se dočkat, až se dostanete k dětem a vyzkoušíte si práci na vlastní kůži?


…pak jste správně v projektu „Učit (se) spolu“.

 

Zažijete učitelskou praxi v novém formátu

 • Ve školních třídách strávíte dostatečné množství času na to, abyste poznali, o čem učitelství je a o čem může být právě pro Vás.

 • Na své cestě nebudete sami, ale doprovodí Vás tým odborníků.


​Co dalšího vás čeká?

 • rok v učitelské roli

 • výuka v tandemu s fakultním učitelem

 • pravidelná podpora mentora, akademika a supervizora

 • objevování vlastního vyučovacího styl

 • sdílení zkušeností se skupinou ostatních studentů

 • stáže do výuky progresivních učitelů

 • utváření vztahů s žáky

 

 

O projektu

Vize:
 
Učitelem se člověk nerodí, ale stává. Cesta k tomuto cíli nevede jenom univerzitními posluchárnami, ale nutně také přes vlastní akci v prostředí školy. Budoucí učitel na ní objevuje  zákonitosti nového a mnohdy nevyzpytatelného prostředí, ale také sám sebe v nové roli. Nezbytnou výbavou na této cestě je jeho důvěra v sebe sama, možnost učit se od dobrých vzorů a ovzduší bezpečí.
 
Právě o tyto hodnoty usiluje společenství odborníků při podpoře  budoucích učitelů na jejich cestě k profesi. Jejich společným cílem je pomoci objevit učitele, který tvořivým způsobem sobě vlastním naplňuje svou profesní roli a spoluutváří svou budoucnost.

 

 

Cíle projektu:

 • Vytvořit podmínky pro profesní rozvoj všech zúčastněných.
Není expertů a žáků, všichni se aktivně podílíme na utváření nových znalostí, dovedností a postojů.
 • Vyzkoušet si různé formy podpory.
Členům týmu jsou kromě jejich kolegů k dispozici i lektoři, mentoři, supervizoři, akademici a výzkumníci.
 • Rozšířit profesní zkušenost a průběžně  ji reflektovat.
Jen tak se může zkušenost začlenit do nových znalostí a dovedností.  
 • Analyzovat dopad nových zkušeností.
Tým průběžně výzkumně vyhodnocuje procesy a výsledky profesního učení.
 • Sdílet nové zkušenosti s veřejností.
Vytvářet příležitosti, jak se o nové zkušenosti a zjištění podělit s ostatními.
 

Na čem stavíme:
 • Učíme se v přirozeném prostředí.

Konstruování znalostí je založeno na interakcích lidí se světem (Vygotskij, 1970). Tyto interakce ovlivňují kognitivní vývoj. Ideálním prostředím pro učení je situovaný kontext.

 

 • Učíme se poznáváním sebe.

Vedle znalostí a dovedností míříme také k sebepojetí. Budoucím učitelům pomáháme ujasnit si, o čem učitelství je, zda je právě pro ně a jaká bude jejich role (Barnett, 2000).

 

 • Učíme se vést dialog.

Každý student by měl rozvíjet vlastní hlas a nebýt vůči svým učitelům v podřadném postavení. Podporujeme jejich iniciativu a autonomii. (Deci, Ryan, 1991; Šeďová, 2012)

 

 • Učíme se skrze zkušenost a její reflexi.

Samotná zkušenost ještě nevede k učení. Teprve schopnost dávat jí rámec a přerámovávat ji vede ke změnám profesního jednání (Schön, 1987).