Vědecká rada

Vědecká rada PdF_10_2018

Předseda vědecké rady PdF

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan PdF UHK

Interní členové

 • prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., Katedra technických předmětů PdF UHK
 • doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D., Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UHK
 • doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová, proděkanka PdF UHK
 • prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Katedra sociální patologie a sociologie PdF UHK
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor UHK
 • doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK
 • PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., proděkanka PdF UHK
 • doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D., Katedra německého jazyka a lieratury PdF UHK
 • prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., Katedra sociální pedagogiky PdF UHK
 • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK
 • prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., Katedra ruského jazyka a literatury PdF UHK
 • Mgr. Leona Stašová, Ph.D., prorektorka UHK
 • Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., děkanka FF UHK
 • doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., děkan PřF UHK
 • doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK
 • Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., proděkanka PdF UHK
 • PhDr. Pavel Zikl, Ph.D., proděkan PdF UHK

Externí členové

 • doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě)
 • doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. (Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice)
 • doc. ThDr. Vladimír Juhás, PhD (Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku)
 • doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově)
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
 • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni)
 • doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. (Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
 • doc. Mgr. art Dušan Zahoranský (Akademie výtvarných umění v Praze)

 

Dokumenty "Vědecká rada"

Typ Název     Datum     Velikost    
2019 22. 1. 2019
2018 31. 5. 2018
2017 13. 4. 2017
2015 26. 5. 2016
2016 26. 5. 2016
2004 9. 6. 2014
2005 9. 6. 2014
2006 9. 6. 2014
2007 9. 6. 2014
2008 9. 6. 2014
2009 9. 6. 2014
2010 9. 6. 2014
2011 9. 6. 2014
2012 9. 6. 2014
2013 9. 6. 2014
2014 9. 6. 2014
jednaci_rad_vedecke_rady_PDF_UHK 3. 8. 2014 233,44 kB

Nabídka sekce: Samospráva fakulty