Akademický senát

PdF

Vedení senátu

 • Předseda AS PdF UHK: doc. Mgr. Michal Chrobák, HudK
 • Místopředsedkyně za zaměstnaneckou komoru AS PdF UHK: Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., KRJL
 • Místopředseda za studentskou komoru: Jakub Voves, student CJB-VVB

Členové zaměstnanecké komory

 • PhDr. Václav Bělík, Ph.D., KSPSoc
 • doc. Mgr. Jan Hojda, Th.D., KKNS
 • MgA. Petr Hůza, KVKTT
 • PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D., KČJL
 • Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., KVKTT

Členové studentské komory

 • Nikola Blahynková, studentka MZS2CJ-MZS2EV
 • Bc. Michal Strnadel, student TKMB
 • Kristýna Boudková, studentka ZS1

 

Dokumenty "Akademický senát"

Typ Název     Datum     Velikost    
Doplňující volby do AS UHK 2018 12. 10. 2018
2017-2020 27. 4. 2017
Volby do AS PdF UHK 2017 22. 12. 2016
Volby do AS UHK 2016 8. 9. 2016
Volby děkana 2016 5. 1. 2016
2004 9. 6. 2014
2005 9. 6. 2014
2006 9. 6. 2014
2007 9. 6. 2014
2008 9. 6. 2014
2009 9. 6. 2014
2010 9. 6. 2014
2011 9. 6. 2014
2012 9. 6. 2014
2013 9. 6. 2014
2014-2017 9. 6. 2014
Volební-řád-AS-PdF-UHK 10. 10. 2016 562,76 kB
Jednací-řád-AS-PdF-UHK 6. 10. 2016 1,51 MB
Memorandum-o-ustavení-Unie-akademických-senátů-PdF-ČR 20. 4. 2015 236,66 kB
Ve výpisu existují soubory
s omezeným přístupem

Nabídka sekce: Samospráva fakulty