Samospráva fakulty

Samosprávnými akademickými orgány Pedagogické fakulty UHK jsou:

  • Akademický senát Pedagogické fakulty UHK,
  • děkan fakulty,
  • Vědecká rada Pedagogické fakulty UHK,
  • Disciplinární komise Pedagogické fakulty UHK.