Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu zajišťuje v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu odbornou a metodickou přípravu pro budoucí učitele 2. stupně základních a středních škol. Součástí katedry je oddělení tělesné výchovy pro 1. stupeň základních škol a mateřské školy, které zajišťuje tělovýchovné předměty.

Během bakalářského studia absolvují studenti jak teoretické, tak i praktické předměty. Z teorie z tělovýchovné a sportovní oblasti, jde především o Kinantropologii, Antropomotoriku, Historii tělesné kultury, Biomechaniku, Sportovní trénink, Wellnes a fitness a Psychologii tělesné výchovy a sportu. Z biomedicínské oblasti pak o Anatomii, Fyziologii, Kineziologii, Traumatologii. Praktické disciplíny jsou zaměřeny především na výuku atletiky, gymnastika, her, plavání, kurzů sportu a pobytu v přírodě, atypických her a dalších sportů a pohybových aktivit.

Navazující magisterské  obory jsou zaměřeny především na teorii a didaktiku jednotlivých sportů a disciplín a na teorii dalších předmětů z oboru  Kinantropologie. Odborná činnost katedry a spolupráce s jinými fakultami či katedrami je zaměřena převážně na problematiku pohybu a tělesné zátěže.

Katedra každoročně pořádá v rámci Pedagogických dnů Pohybovou akademii, workshopy a semináře, kde se představují úspěšní studenti katedry.

Katedra zajišťuje výběrové sportovní a pohybové aktivity pro studenty ostatních fakult Univerzity Hradec Králové a nabízí řadu volitelných teoretických předmětů vztahujících se k zdravému životnímu stylu a výchově ke zdraví.

Studenti katedry pravidelně reprezentují Univerzitu Hradec Králové na Českých akademických hrách, Akademických mistrovstvích České republiky a dalších  sportovních soutěžích, kde získávají medaile jak v individuálních , tak v kolektivních sportech a to vše za podpory Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové, z.s. Součástí sportovního života univerzity je také Univerzitní sportovní klub Hradec Králové, z.s. 

Při katedře pracuje Akreditační středisko (AKRES), které se stává regionálním centrem pro odborné vzdělávání veřejnosti a studentů Univerzity Hradec Králové v tělovýchovných a licenčních programech.

 

Rychlý kontakt

 

 

Dokumenty "Katedra tělesné výchovy a sportu"

Typ Název     Datum     Velikost    
Akreditované licenční kurzy 14. 3. 2019
Dokumenty 14. 3. 2019
71396130_2381342818627935_8964098729644654592_o 26. 9. 2019 301,76 kB
2019 03 25 - 30 Pedagogické dny (83) 28. 5. 2019 458,28 kB

Nabídka sekce: Katedra tělesné výchovy a sportu