Katedra speciální pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky PdF UHK zajišťuje přípravu speciálních pedagogů na úrovni bakalářského a rozšiřujícího studia Speciální pedagogiky. Z nabídky bakalářských studijních oborů je v prezenční a kombinované formě aktuálně nabízeno studium v oboru Výchovná práce ve speciálních zařízeních a v prezenční formě je to pak studium v oboru Speciální pedagogika - intervence, který je orientován do oblasti péče o osoby s poruchami komunikace.