Studijní obory katedry

 

Katedra pedagogiky a psychologie nabízí tyto studijní obory či kurzy:

  

 

Od září 2019 zahajujeme již 7. rok magisterského učitelského studia Etické výchovy.
Toto studium v kombinaci s druhým aprobačním oborem připravuje kvalifikované učitele pro výuku na 2. stupni ZŠ.
Jsme v Hradci Králové jedinou vysokou školou - pedagogickou fakultou - v ČR,
kde lze tento nový a tolik potřebný studijní obor studovat.

Studijní obory etické výchovy:

M7503  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - Etická výchova; magisterský prezenční.

N7503   Učitelství pro 2. stupeň základních škol - Etická výchova; magisterský navazující.

Přijímací řízení - 2. kolo ...zde.

 

B7507 Učitelství praktického vyučování; kombinovaná forma studia
Více informací k přijímacímu řízení a podávání přihlášek zde.

 

V  oblasti celoživotního vzdělávání nabízí katedra 10 kurzů akreditovaných MŠMT:

  • Studium pro výchovné poradenství
  • Vychovatel
  • Pedagog volného času
  • Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování
  • Učitel střední školy – rozšiřující studium
  • Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
  • Etická výchova pro 1. stupeň ZŠ
  • Etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
  • Pedagogicko-psychologický základ pro střední školy
  • Kurz etické výchovy


Kliknutím na tento odkaz se dostanete na stránky studijních oborů celoživotního vzdělávání.