Kabinet etické výchovy

Kabinet etické výchovy

 

Kabinet etické výchovy (KEV) KPP PdF UHK je angažován v dlouhodobém projektu Podpory etické výchovy Královehradeckého kraje. V rámci tohoto projektu byla navázána úzká spolupráce s vybranými základními a středními školami, které implementovali etickou výchovu do svých školních vzdělávacích programů. Ze strany pracovníků katedry se jedná o metodickou a odbornou podporu.     

Přesměrování na stránky Kabinetu Etické výchovy
http://loxias.uhk.cz/kpp/kev/